Mobilní aplikace

Chcete mobilní aplikaci? Podívejte se jak postupujeme při vývoji krok za krokem.

Identifikace problému / zadání
Nanooq IT protip: Na začátku je opravdu dobré si promyslet, čeho chceme dosáhnout, jaký problém vyřešit, jak to obohatí můj byznys, plán monetizace aplikace a přínosy řešení.
1.
První zadání od klienta

V prvním kroku nám klient pošle zadání a problém, který řeší. Popíše jeho hlavní cíle, kterých by chtěl dosáhnout, byznys, kterému se věnuje a jeho potřeby. Projdeme spolu všechny funkční a nefunkční požadavky na aplikaci.

2.
Hrubé odhady

Po prvním setkání s klientem sepíšeme hrubý časový odhad a postup implementace od analýzy, design, vývoj až po testování a správu aplikace. Následně s klientem odhady projdeme a zamyslíme se také nad našimi nápady a možnostmi vlastního pohledu na projekt.

3.
Kick off

Po upřesnění zadání s klientem odhady upravíme, ujasníme si, co bude dodáno, jakou formou a v jakém čase. Následně již nic nebrání výkopu projektu s klientem a jeho oddělením - ideálně s lidmi, kteří budou na projektu pracovat s námi.

Analýza
Nanooq IT protip: V procesu analýzy je dobré si 2x promyslet funkcionalitu a fázi, ve které bude dodána. Mým oblíbeným přístupem je škrtání funkcí, dokud není vytvořen vhodný MVP.
4.
Rozdělení projektu

Na Trelle projekt rozdělíme na fáze a jednotlivé sprinty, přičemž klient je součástí plánování, o všem má přehled a je zapojen do rozhodování a stanovení priorit na projektu.

5.
Analýza

Vytvoření analýzy projektu, obsahující popis use casů, byznys funkcí, chování aplikace, možné scénáře a technickou specifikaci. Pokud je součástí řešení i REST API, také návrh možné API struktury na Apiary.

6.
Design

Vytvoření wireframů, ze kterých se po schválení navrhuje design jako podklad pro vytvoření prototypu na Invision. Klikací prototyp je součást user testování s vybranými uživateli, kdy se zapracují relevantní připomínky získané při testování.

Vývoj a správa aplikace
Nanooq IT protip: Je dobré být zapojen do komunikace a testování po celou fázi vývoje a být aktivním členem týmu, moci přidávat změny agilně a rovnou vidět výstupy.
7.
Vývoj

Agilní vývoj aplikace v dohodnutých sprintech pro požadované platformy. Vyvíjíme pro iOS / Android - mobilní i tabletová zařízení, hodinky a jiné doplňky.

8.
Průběžné testování

Po vývoji v každém sprintu přecházíme do fáze testování funkcí, kdy se bugy zapracují rovnou ve fázi priorit, aby neblokovaly další vývoj.

9.
Publikace a správa

Posledním krokem je publikace aplikace do požadovaných obchodů - Google Play, App Store, Samsung, včetně pomoci s vhodnými texty a obrázky správně prezentujícími aplikaci. Po vypublikování se dále o aplikaci staráme, aktualizujeme a dle potřeby a dohody s klientem rozvíjíme.

Nejnovější projekt: Wallpapers - Dagmar Šimková

Mobilní aplikace vytvořená pro umylkyňu Dagmar Šimková, která se věnuje zejména malířské tvorbě. V aplikaci je možné procházet obrazy autorky, kontaktovat ji nebo si zobrazit její profil. Po zakoupení InApp jsou zobrazeny dodatečné placené pozadí s možností stažení, bez reklam.


Erasmus v Česku

Mobilní aplikace pro Erasmus studenty v České republice. Obsahuje seznam univerzitních budov, jídelny, obchody s potravinami, lékaře, hospůdky, bary a obchody se speciálními slevami pro studenty Erasmu. Možnost filtrování a vyhledávání nad mapou, novinky a přímá navigace.

OTKD 2017

Mobilní aplikace pro běžcov štafetového běhu 345 km Od Tatier k Dunaj od partnera VÚB banky. Pomocí aplikaci získáte přehled o vašem týmu, výsledky vašich členů týmu, komunikovat mezi sebou a s organizátorem.

PyCon

Mobilní aplikace PyCon slouží jako doplněk pro PyCon konference po celém světě od Česka, přes Afriku až po USA. Poskytují přehled o programu, řečnících s možností tweetování.

Czechitas

Czechitas aplikace poskytuje přehledný seznam všech plánovaných, běžících a ukončených kurzů organizace Czechitas učících ženy IT. Uživatel si může událost přidat do kalendáře, napsat lektorům nebo se přímo registrovat.

Fulltimejobtips

Pokud se připravuješ na pracovní pohovor, aplikace Fulltimejobtips ti přípravu usnadní formou otázek rozdělených do 13-ti kategorií, kde je možné se naučit jak odpovědět správně / nesprávně na vybrané otázky a hravou formou se učit.