Webové aplikace

Chcete webovou aplikaci? Podívejte se jak postupujeme při vývoji krok za krokem.

Identifikace problému / zadání
Nanooq IT protip: Na začátku je opravdu dobré si promyslet, čeho chceme dosáhnout, jaký problém vyřešit, jak to obohatí můj byznys, plán monetizace aplikace a přínosy řešení.
1.
První zadání od klienta

V prvním kroku nám klient pošle zadání a problém, který řeší. Popíše jeho hlavní cíle, kterých by chtěl dosáhnout, byznys, kterému se věnuje a jeho potřeby. Projdeme spolu všechny funkční a nefunkční požadavky na aplikaci.

2.
Hrubé odhady

Po prvním setkání s klientem sepíšeme hrubý časový odhad a postup implementace od analýzy, design, vývoj až po testování a správu aplikace. Následně s klientem odhady projdeme a zamyslíme se také nad našimi nápady a možnostmi vlastního pohledu na projekt.

3.
Kick off

Po upřesnění zadání s klientem odhady upravíme, ujasníme si, co bude dodáno, jakou formou a v jakém čase. Následně již nic nebrání výkopu projektu s klientem a jeho oddělením - ideálně s lidmi, kteří budou na projektu pracovat s námi.

Analýza
Nanooq IT protip: V procesu analýzy je dobré si 2x promyslet funkcionalitu a fázi, ve které bude dodána. Mým oblíbeným přístupem je škrtání funkcí, dokud není vytvořen vhodný MVP.
4.
Rozdělení projektu

Na Trelle projekt rozdělíme na fáze a jednotlivé sprinty, přičemž klient je součástí plánování, o všem má přehled a je zapojen do rozhodování a stanovení priorit na projektu.

5.
Analýza

Vytvoření analýzy projektu, obsahující popis use časů, byznys funkcí, chování aplikace, možné scénáře a technickou specifikaci. Pokud je součástí řešení i REST API, také návrh možné API struktury na Apiary.

6.
Design

Vytvoření wireframů, ze kterých se po schválení navrhuje design jako podklad pro vytvoření prototypu na Invision. Klikací prototyp je součást user testování s vybranými uživateli, kdy se zapracují relevantní připomínky opouštějící testování.

Vývoj a správa aplikace
Nanooq IT protip: Je dobré být zapojen do komunikace a testování po celou fázi vývoje a být aktivním členem týmu, moci přidávat změny agilně a rovnou vidět výstupy.
7.
Vývoj

Agilní vývoj aplikace v dohodnutých sprintech pro požadované platformy. Vyvíjíme serverovou i klientskou část řešení responzivně optimalizovanou. Zaměřujeme se na výběr vhodné databáze a celkového řešení i z pohledu optimalizace.

8.
Průběžné testování

Po vývoji v každém sprintu přecházíme do fáze testování funkcí, kdy se bugy zapracují rovnou ve fázi priorit, aby neblokovaly další vývoj.

9.
Nasazení a správa

Posledním krokem je nasazení aplikace na cloud nebo na server na straně naší / klienta podle potřeby. Nastavení potřebných prostředí na vývoj od testovacího po produkční a neustálý monitoring aplikace, včetně správy a odlaďování nových požadavků.

Nejnovější projekt: Administace pro správu hovorů

Webová aplikace sloužící k zaznamenávání odchozích a příchozích hovorů zaměstnanců vybrané firmy. V rámci implementace byla dodána také Android aplikace. V administraci je možné hovory přehrávat, filtrovat podle různých úrovní, registrovat nové zařízení / zaměstnanců.


Czechitas Wiki

Wikipedie na správu kurzů pro Czechitas komunitu. Umožňuje spravovat kurzy lektorem, komunikovat s účastnicemi, komentovat příspěvky a automaticky stahovat obsah o nových kurzech z webu a Instagramu.

Kúp si čaj web

Správa a aktualizace eshopu Kup si čaj na PrestaShop-e. Eshop se zabývá prodejem čajů, čokolády a dalších doplňků. Aktualizace tém a správa serverů.

PyLadies web

PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT. K tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce.